قالب های مجانی دخترونه http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com 2020-07-01T03:03:35+01:00 text/html 2020-06-18T10:27:09+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess اوهوم... *___* http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1982 <div style="text-align: center;">سلام اوری وان *_*</div><div style="text-align: center;">خیبین؟</div><div style="text-align: center;">من خیب نیستم *_*</div><div style="text-align: center;">کامپیوترم دو روزه به رحمت الهی پیوسته *_*</div><div style="text-align: center;">پس بنابراین من هم به فاز پیوستم *_*</div><div style="text-align: center;">تازه کیبوردم هم به فاز پیوسته *_*</div><div style="text-align: center;">ساری نمیتونم سفارشاتتونو اماده کنم با این وضعیت *_*</div><div style="text-align: center;">الانم با تبلت اعظم المبارکم اومدم اینجا *_*</div><div style="text-align: center;">که اونم کم مونده به فاز الهی بپیونده چون همش می هنگه *_*</div><div style="text-align: center;">دعا کنین کمتر بدبخت شم *_*</div><div style="text-align: center;">این روزا زیاد بلا مصیبت سرم میباره *_*</div><div style="text-align: center;">یکم پیش هم کلید برنداشته بودم از خونه زدم بیرون درو بستم بعد قشنگ موندم بیرون با افتخار *_*</div><div style="text-align: center;">معذرت *_*</div><div style="text-align: center;">بای *_*</div> text/html 2020-06-17T06:03:42+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess ست کامل دخترونه *^* http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1981 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلاااااامممممم &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من باز برگشتم با یه ست کامل &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمیدونم چم شده فقط ست میزارم -_-</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولش حالا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بریم سر اصل مطلب ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این قالب:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400298034/Girly_template.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در ضمن بکگراندش متحرکه ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاینرش:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400297642/Girly_liner.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد اعظم المبارکش: (خخخخ)</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s12.picofile.com/file/8400298392/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87.txt.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حالا ولکام: (این بار ثابت اوردم اخه دیگه خسته شدم از متحرک ساختن ._.)</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400297684/Girly_welcome.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بالابر:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400297742/girly_go_up.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- GotoTop by&nbsp;http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/&nbsp;---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s13.picofile.com/file/8400297742/girly_go_up.gif /&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href="http://www.1abzar.com/abzar/top-page.php"&gt;هدایت به بالای صفحه&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- GotoTop by&nbsp;http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/&nbsp;---&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">موس:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400297718/Girly_mouse.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By freetemplatesforgirls.mihanblog.com --&gt; &lt;style&gt;body, a:hover{cursor:url(http://s12.picofile.com/file/8400297718/Girly_mouse.png), url(http://s12.picofile.com/file/8400297718/Girly_mouse.png), progress !important;}&lt;/style&gt; &lt;!-- End Code By freetemplatesforgirls.mihanblog.com&nbsp;--&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400297726/Girly_button.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خبببب همینقدر بیدن ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشتون اومده باشه لاوام ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی قبل از استفاده تو ثابت اطلاع بدین ممنان ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاب یو *^*</font></div> text/html 2020-06-16T09:10:58+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess ست کامل بلک پینک ^^ http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1980 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام گوگولیا ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من باز اومدم با یه ست کامل اونم از دخملای کیوتم &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی روش کار کردم برا همین خیلی خوشگل شده *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این از قالب:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400233026/Bp_template.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بکگراندش ثابته اگه متحرک میخواید اطلاع بدین ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاینرش:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400232992/Bp_liner.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد قالب:</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s12.picofile.com/file/8400232634/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%84%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%A9.txt.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولکام:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400232200/bp_welcome.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بالابر:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400232226/Go_up.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- GotoTop by www.1abzar.com ---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s12.picofile.com/file/8400232226/Go_up.png /&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href="http://www.1abzar.com/abzar/top-page.php"&gt;هدایت به بالای صفحه&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- GotoTop by www.1abzar.com ---&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">موس:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400232234/Bp_mouse.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">کد:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt; &lt;style&gt;body, a:hover{cursor:url(http://s12.picofile.com/file/8400232234/Bp_mouse.png), url(http://s12.picofile.com/file/8400232234/Bp_mouse.png), progress !important;}&lt;/style&gt; &lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400232276/Bp_button.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خببببب همینقدر بیدن &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی استفاده کردید تو ثابت اطلاع بدید لاولیام ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشتون اومده بیده بوشه *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاب یو آل &gt;&lt;</font></div> text/html 2020-06-16T08:03:10+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess ست سفارشی Selma جان ^^ (دکمه ها ویرایش شد) http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1979 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-06-16T07:50:09+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess دکمه سیاه سفید دخترونه + مهم http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1978 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هاااای اوری وان &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوفین؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اومدم چنتا خبر بدم:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اول اینکه سمیراجون کد قالب درست کردم الان عکس هدر دیده میشه ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوم تیناجون کد بنر انیمه ایتو درستیدم میتونی استف کنی ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سوم اینکه سفارشات بقیه دارن اماده میشن ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و چهارم اینکه متوجه شدم قالب انیمه اسم تو مشکل داره و بک گراندشو نشون نمیده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی درستش کردم و مشکلش رفع شد الان میتونین از قالب استفاده کنید ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی یه لاینر هم براش ساختم که کدش توی قالبه &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خب برای اینکه پست خشک و خالی نباشه دم دستی یه دکمه درستیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشتون بیاد لاولیا ^^</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400227368/Anime_button.png" alt=""></div> text/html 2020-06-14T07:47:43+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess ست سفارشی سمیراجان ^^ (دکمه ها و کد قالب ویرایش شد) http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1977 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-06-13T20:36:27+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess بنر های سفارشی تینا جان ^^ (کد بنر ویرایش شد) http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1976 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-06-13T20:24:52+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess دکمه مولتی موس سفارش Ugh http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1975 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام عزیزم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینم از دکمه ت &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشت اومده باشه گلم *^*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399988668/multimouse.png" alt=""></div> text/html 2020-06-13T19:06:22+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess سفارشات Ladysonia با همون رمزی که دادی http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1974 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2020-06-11T20:22:01+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess ست کامل انیمه your name (کد قالب ویرایش شد) http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1973 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام گوگولیاااااا &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوفین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من بلخرههههه تونستم قالب بدرستم هوراااااا &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">درسته این اولین قابلمه ولی خیلییییی خوشگل شده استفاده کنین میفهمین چی میگم *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این از قالب:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399813892/Your_name_template.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کدش:</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s13.picofile.com/file/8400226942/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D9%88.txt.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صفحه ورودیش: &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399813534/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کدش: (کدشو اول کد قالب پیست کنین)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;&lt;div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"&gt;&lt;a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"&gt;&lt;img src="http://s13.picofile.com/file/8399813534/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="main_p" style="display:none;"&gt;&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt; </textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولکام متحرک: (غیرمتحرکشو هم دارم خواستین بگین بزارم ^^)</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399814218/Webp_net_gifmaker.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بالابر:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399814000/Mitsuha_up.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کد:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- GotoTop by www.1abzar.com ---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s13.picofile.com/file/8399814000/Mitsuha_up.png /&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href="http://www.1abzar.com/abzar/top-page.php"&gt;هدایت به بالای صفحه&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- GotoTop by www.1abzar.com ---&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه های کیوتمون: &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399814050/Mitsuha_button.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399814068/Taki_button.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">موس:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399814084/Ur_name_mouse.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کدش:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love-skin.ir --&gt;&lt;style&gt;body, a:hover{cursor:url(http://s13.picofile.com/file/8399814084/Ur_name_mouse.png), url(http://s13.picofile.com/file/8399814084/Ur_name_mouse.png), progress !important;}&lt;/style&gt;&lt;!-- End Code By Love-skin.ir --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چنتا آیکن کوچول موچول هم اوردممممم &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینا اندازشون به این بزرگی نیس وقتیکه ایکن هستن استف کنین می بینین که کوشولوعن ^^</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399813668/ezgif_6_98303a823eed.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s13.picofile.com/file/8399813668/ezgif_6_98303a823eed.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399813676/ezgif_6_257011e74e24.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399813676/ezgif_6_257011e74e24.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399813684/ezgif_6_91f8a7ecf914.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399813684/ezgif_6_91f8a7ecf914.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399813692/ezgif_6_b211a93f7517.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s13.picofile.com/file/8399813692/ezgif_6_b211a93f7517.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399813700/ezgif_6_ca6b3cc8bd86.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399813700/ezgif_6_ca6b3cc8bd86.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خببببب تموم شدننننن &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم پسندیده باشین چون واقعااااا خیلی روشون کار کردم *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همین فعلا:)</font></div> text/html 2020-06-11T12:55:28+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess دکمه کیوت مولتی موس *^* http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1972 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلاااااام &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی کیوت شده *‘*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399791600/multimouse.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشتون اومده باشه ^^</font></div> text/html 2020-06-11T12:33:16+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess دکمه های سفارشی Yasna http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1971 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام عزیزم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه های سفارشیتو اماده کردم *‘*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشت بیاد &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه ماری:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399789718/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه لیدی باگ:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399789734/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%AF.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه کت نویر:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399789742/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه کت بلنس:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399789768/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دکمه دراگون باگ:</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399789784/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DA%AF.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گلم دکمه ادرین اونطوریکه خواسته بودی نتونستم پیدا کنم بجاش دو تا دکمه درستیدم یکیشون ادرینتیه هر کدوم خوشت اومد استف کن ببخش دیگه *^*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399789800/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399789826/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همینا بیدن *'*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی من به شدت بیکارم هر سفارشی بدید زود اماده میکنم *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی ساخت قالبم یاد گرفتم سفارش قالب هم قبوله &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فعلا ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاب یو آل &gt;&lt;</font></div> text/html 2020-06-10T22:06:15+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess چنتا ایکن انیمه گلکسی برا وبلاگ ^^ http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1970 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سلاااام &gt;&lt;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوفین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ببینین براتون چیا اوردمممم *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خلی خوشگلن *.*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399724068/ezgif_6_091a8e94cb04.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><!-- End Code By Love skin --><style>.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}</style><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399724068/ezgif_6_091a8e94cb04.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399724084/ezgif_6_081dcd97237d.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399724084/ezgif_6_081dcd97237d.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8399724092/ezgif_6_125af00715b2.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s13.picofile.com/file/8399724092/ezgif_6_125af00715b2.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399724100/ezgif_6_965560e1e92d.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><textarea dir="rtl" style="height: 100px ; width: 200px">&lt;!-- Start Code By Love skin --&gt;&lt;style&gt;.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:130px;height:130px;}&lt;/style&gt;&lt;p class="icon-130-10"&gt;&lt;img src="http://s12.picofile.com/file/8399724100/ezgif_6_965560e1e92d.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;!-- End Code By Love skin --&gt;</textarea><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همینقدر تموم شدن ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای اینکه بتونین از این ایکنا استف کنین اول کدشونو کپی بعد توی بخش کدهای جاوا وبتون پیست کنید &gt;&lt;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم خوشتون اومده باشه:)</font></div> text/html 2020-06-09T17:16:17+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess دکمه های سفارشی Ladysonia http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1969 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام عزیزم:)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینام از دکمه هایی که سفارش داده بودی *.*</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399632534/nbvc.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399632568/mvcx.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399632576/Tfhkm.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تموم شدن ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راستی این دکمه مولتی موسه رو تازه درستیدم تک و خاصه *^*</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم پسندیده باشی گلم:)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاب یو ^^</font></div> text/html 2020-06-08T19:30:21+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Jimin's Princess لوگو دخترانه سفارش tina http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1968 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام گلم:)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینم از لوگوی سفارشیت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم که خوشت بیاد ^^</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8399555484/PicsArt_06_09_04_26_05.png" alt=""></div>