قالب های مجانی دخترونه http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com 2018-07-17T17:05:27+01:00 text/html 2018-07-03T23:14:33+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Nıяναиα آموزش ساخت قالب میهن بلاگ باکس جدا http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1529 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/ip9d_775d5e780db65c9237d740dc49ee8856--psychedelic-art-jean-francois-painchaud.jpg" alt="http://uupload.ir/files/ip9d_775d5e780db65c9237d740dc49ee8856--psychedelic-art-jean-francois-painchaud.jpg" class="shrinkToFit" width="341" height="407"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینم درخواستی یکی از بچه ها بود <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالی بود جواب میدم :)</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سعی کردم مفهومی و کامل توزیح بدم...و اینکه این جزوه یکم قدیمیه -__-</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درخواستی هاتونو ثابت بدید <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330866518/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D9%86%D9%88_%D8%AC%D8%AF%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود فایل</a></font></div> text/html 2018-07-02T12:06:31+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ قالب مجانی میوسا و ریون http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1528 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام اینم در خواست یکی از دوستای گلمون بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">که قالب عاشقانه از میوسا و ریون میخواست:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8330722834/17.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8330756376/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3_9.txt.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></div> text/html 2018-06-22T13:03:14+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Nıяναиα قالب انیمه ای My kingdom http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1526 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/8hiw_untitled44.png" alt="http://uupload.ir/files/8hiw_untitled44.png" width="554" height="286"></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعد از سالها یه قالب آوردم :|</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینو شیش ماهه ساختم بعد فکر میکردم خرابه نگو درست بوده :/ <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سایزاش متفاوته یکیش بزرگ یکیش کوچیک یکمم باهم فرق دارن :| <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><a href="http://ma-kingdom.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دمـــــو سایز بزرگ</font></a></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8329853384/makingdombig.docx.html" target="_blank" title=""><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود کد</font></div></a><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><a href="http://makingdom.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دمو سایز کوچیک</font></a></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8329853392/mykingdom2.docx.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود کد </font></a></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-06-22T12:14:15+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com Nıяναиα آموزش ساخت متن الکترونی http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1525 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عاقا سلام :|</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چخبر یه مدت نبودم ://</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تصمیم گرفتم آموزش بزارم :/ ولی نمیدونم دقیقا چه آموزشی دوست دارید...</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هرچی که بلد نیستید تو ثابت بگید من آموزششو میزارم :|</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="3">الان آموزش متن الکترونی رو آوردم (از همون جینگیلیا)</font><br><font size="3"><span style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg26.jpg);"></span></font></font><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg50.png);"></span></font><div align="center"><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> <div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg64.png);"> بـــــــــــــرای مثــــــــــــــــــــــــــال</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg64.png);"><br></span></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg56.gif);"></span></font></div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خب این کد زیرو چیزای که میخاد رو بزارید بعد کد رو پیست کنید جایی که از آپارات پست <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">میزارید و تمام!&nbsp;<p align="”center“"><textarea name="”someName”" cols="”16″" rows="”3″">&lt;div align="center"&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div align="center"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;span style="background-image: url(آدرس عکس);"&gt; متن&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</textarea></p></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">*میتونید یه متن چرت و پرت بنویسید بعدا ویرایش کنید*<br></font></div><div align="center"><font size="3"></font><br></div></div></div> text/html 2018-06-17T20:38:17+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ ولکام جید وبر http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1524 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329448992/%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85.png" alt=""></font></div> text/html 2018-06-17T20:28:37+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ بالابر های جید وبر http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1523 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بفرمائید:))</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329448368/images.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><p align="”center“" style="text-align: center;"><textarea name="”someName”" cols="”16″" rows="”3″">&lt;!-- Goto Top by http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com ---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s9.picofile.com/file/8329448368/images.png/&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com"&gt;ابزار هدایت به بالای صفحه&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- Goto Top by http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com ---&gt;</textarea></p><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اینم دومیش:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329448376/download.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><p align="”center“" style="text-align: center;"><textarea name="”someName”" cols="”16″" rows="”3″">&lt;!-- Goto Top by http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com ---&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;script&gt;var abzar = "&lt;img src=http://s8.picofile.com/file/8329448376/download.png/&gt;";&lt;/script&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h1&gt;&lt;a href="http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com"&gt;ابزار هدایت به بالای صفحه&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- Goto Top by http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com ---&gt;</textarea></p> text/html 2018-06-16T13:04:26+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ بکگراند گل گلی سری دوم http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1521 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام براتون چند تا بکگراند اوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کپی...&gt;&gt;&gt;&gt;:با ذکر منبع</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329330318/seamless_vintage_floral_pattern_Download_Royalty_free_Vector_File_EPS_141362.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329330300/seamless_background_with_arabic_or_islamic_ornaments_style_pattern_MJvcH6d_SB_PM.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329329768/indian_seamless_background_Download_Royalty_free_Vector_File_EPS_57516.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329329634/41911166_floral_background_with_indian_ornament_in_grey_colors_seamless_pattern_for_your_design_wallpapers_pa.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329592/240_F_54832853_tJCiFvKEKnbROec2TX0YmeECqSAFRF5B.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8329329550/6ca98c6d7de978e9fd91948da537282c.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329834/rose_seamless_background_1182_700.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329684/depositphotos_7558438_stock_illustration_floral_seamless_background.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329330326/seamless_wedding_card_background_gg63488136.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329618/061896b816514632aebed75f3c722800.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329792/retro_floral_seamless_background_romantic_seamless_pattern_in_vector_M1icltOu_SB_PM.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329584/59bf73a22d612458e25b068d0d081082.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8329329650/Beige_floral_seamless_pattern_vectors_03.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329329568/49bed6191466e33c3652b73dc1fe5133.jpg"></font></div> text/html 2018-06-03T09:59:32+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ بکگراند عروسکی سری دوم http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1519 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بکگراند اوردم براتون،بازم میزارم،کپی با ذکر منبع</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256726/cute_hand_drawn_wedding_seamless_background_royalty_free_vector_clipart_backgrounds.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256700/stock_vector_kawaii_background_with_cute_pandas_98056373.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8328256684/small_wallpaper_on_pinterest_kawaii_background_phone_wallpaper_cute.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8328256668/seamless_background_texture_backdrop_pattern_wallpaper_children_cartoon_doodle_toys_educational_games_kids_seamless_106101212.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256626/kawaii_background_75454.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8328256600/43575075_cute_pink_pastel_girly_background_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256550/47583fb60008b91.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256484/800px_COLOURBOX4698962.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256450/800px_COLOURBOX4428279.jpg" alt=""></div> text/html 2018-05-27T10:45:45+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ قالب مجانی دختر انیمه ای http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1518 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی نانازه:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327605500/17.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8327902976/قالب_انیمه_ای_9.txt.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></div> text/html 2018-05-27T08:39:18+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ بکگراند عروسکی سری اول http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1517 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بکگراند اوردم براتون،بازم میزارم،کپی با ذکر منبع:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327591642/66e21864b6f800eab4e410c423ccc5e6.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8328256768/800px_COLOURBOX5578618.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327593184/500_F_103362213_uU0QaNl31pXC1o16KuXIae59ouNvNEs8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8327593118/kawaii_background_cute_bunnies_24259679.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8328256142/seamless_background_texture_backdrop_pattern_wallpaper_children_cartoon_doodle_toys_educational_games_kids_seamless_106101212.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327591792/b2c2231ec152fb123b93d8f29f4a5891_kawaii_background_background_unicorn.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327591868/a7011077bb809fb7a0d9ae0bbeca6cd8.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8327591768/dc2357774a3265ccd232999355fbb6d8.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8327591726/d6126e6a6669784fbebf60b22edebdf3fbbcc5f5_hq.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327591684/222923646_kawaii_wallpaper_iphone.jpg" alt=""></font></div> text/html 2018-05-24T20:00:10+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ صفحه ورودی کی پروجکت http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1515 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قشنگ شده،عکس اصلی بزرگتره:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327364850/k_project_k_wallpaper_by_riyovincent_d5pf5re.png" alt=""></div><p align="”center“" style="text-align: center;"><textarea name="”someName”" cols="”16″" rows="”3″">&lt;div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"&gt;&lt;a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"&gt;&lt;img src=" http://s9.picofile.com/file/8327364818/k_project_k_wallpaper_by_riyovincent_d5pf5re.png" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="main_p" style="display: none;"&gt;</textarea></p> text/html 2018-05-23T19:32:27+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ قالب مجانی کی پروجکت http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1514 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چند روزه ساختمش:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8327273842/17.png"></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8327273942/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_8.txt.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></div> text/html 2018-05-20T07:57:03+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ بکگراند گل گلی سری اول http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1513 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلـــــــــــــــام براتون چند تا بکگراند فانتزی اوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی قشنگن،کپی کردین ذکر منبعم کنین:)))</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از چند تا سایت خارجی پیداشون کردم:///</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همشون نازن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326902850/images_8_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326902834/images_3_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326902776/images_4_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326902742/images_9_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326902726/images_6_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326902700/images_2_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326902684/images_10_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326902650/images_5_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8326902642/images_1_.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-30T13:22:59+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ $____$من ملدممم... http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1507 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام من چند ماهی میشه که تو وب فعالیت نداشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستش دلیل اصلیش امتحانات بودن.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">قبل از عید ما کلی امتحان داشتیم و بعدش هم دو سه برابر بیشتر..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کلا یه وضعی بود.الانم هنوز امتحانات ترم مونده..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">امیدوارم هممون معدلمون 20 بشه..هیچی دیگه من مردم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بس که درس خوندم(من خیلی بچه خر خونیم:////)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نویسنده ها هم اشکالی نداره فعال نیستن.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعد امتحانا امکان بسته شدن وب زیاده(هنوز قطعی نیست)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستش کدنویسی دیگه دلمو زده.باس برم یه چیز جدید پیدا کنم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فعلاااااااا</font></div> text/html 2018-04-30T13:21:47+01:00 freetemplatesforgirls.mihanblog.com ★Fairy of shine★ قالب مجانی دختر انیمه ای http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1510 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بفرمائید خیلی قشنگه:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8325021200/17.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8325022000/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_6.txt.html" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></div>